Koçluk süreci nasıl yönetiliyor

Profesyonel koçluk her zaman kişisel olarak bir görüşme ile başlatılır. Kişisel görüşmeler neticesinde kişilerin mevcut imkanları ve girişimleri öğrenilir. Böylelikle koçluk ilişkisinin kapsamı ortaya çıkartılmış olur. Harekete geçebilmek ve istenilen sonuçları oluşturabilmek için alınacak olan kararlar bu süreç içerisinde belirlenir.
Koçluk seanslarının belirtilmiş olan zaman süresince tamamlanabilmesi için yüz yüze ya da telefon ile iletişim gereklidir. Planlanmış olan koçluk seansları kişilerin öncelikli hedeflerine ulaşabilmeleri ve desteklenebilmeleri için onların yapacağı belirli hareketler dahilinde gerçekleştirilmelidir.

Değerlendirme Süreci
Değerlendirmeler koçluk sürecinin daha sağlıklı işleyebilmesini için kritik önem taşımaktadır. Bireylerin ihtiyaç duydukları durumlara göre farklı değerlendirmeler yapılabilmektedir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler kişilerin kendi farkındalığını daha iyi anlayabilmesini sağlar. Koçluk hedefleri ve harekete geçirilebilecek stratejilerin üretilebilmesi için kıstas sağlayabilecek gelişmeleri ölçme gibi yöntemler de bu değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkartılır.

Takdir Eden Yaklaşım ve Kavramlar
Kavramlar, modeller ve birtakım ilkeler koçluk görüşmelerine dahil edildiği zaman kişilerin kendisi ve sosyal çevresi hakkındaki farkındalığı daha da artmaya başlar. Bakış açısı gelişmeye başlayan kişiler yeni çerçevelerden hayata bakmayı öğrenerek gerekli enerji ve esinlenme kaynaklarını sağlayabilecek hale gelirler.

Koçluk süreci boyunca takdir eden yaklaşımlar benimsenir. Doğru olanın ne olduğu, yolunda gidenler, istenilen hedefler ve ulaşmak için gerekli olanlar gibi sorular sürekli olarak canlı tutulur. Profesyonel koçlar sürekli bu yaklaşımları kullanarak kişilerin kendilerini geliştirebilmeleri için yapıcı iletişim becerilerini kullanarak yeni yöntemler oluştururlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir